Little Echoes är ett inkluderande samfund för familjer med unika välmåendebehov inom hälsa, rörlighet samt sensoriska och kommunikativa behov som inte möts av standardiserade supportstrukturer i samhället.

 

Little Echoes är en säker plats där familjer kan dela sina upplevelser, bygga vänskapsband och ta del av ett pålitligt stödnätverk.

 

Little Echoes började som en informell stödgrupp online, men har vuxit till en dynamisk ideell organisation baserad i Stockholm. Vi vänder oss även till de som känner sig isolerade i andra delar av landet.

 

 

 

 

 

Our Objectives ...

  • Att skapa ett icke-hierarkiskt och stärkande stödnätverk för föräldrar
  • Att lyfta integration och deltaga i kampanjer för autism och sensoriskt öppna mötesplatser och tjänster samt fullt tillgängliga toaletter så som Changing Places
  • Att hålla i regelbundna utbildnings- och informationsdagar samt seminarium
  • Att skapa en trygg plats för medlemmarna och göra det möjligt att be om råd både online och genom personliga möten
  • Att organisera inkluderande familjedagar och aktiviteter

 

 

Klicka här för att få veta hur vi började…

 

Våra mål

OM OSS

 

MER INFORMATION

 

OM OSS

 

SKICKA ARTIKEL

 

ANVÄNDBARA LÄNKAR

 

IMPRINT

 

HÅLL DIG UPPDATERAD

Little Echoes 2019

©